GR II

嵐山 新緑の季節

新緑に染まる嵐山。

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II Positive Film

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II Positive Film

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II Positive Film

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II 明瞭コントロール

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II Shift Crop35mm

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II

嵐山 新緑の季節

Ricoh GR II Positive Film